Kvinna sätter in prover i ett instrument i ett labb

PFAS-analys med tolkning av resultat

Det finns över 10 000 identifierade ämnen i PFAS-gruppen. Vi hjälper dig att ta reda på vilken analys du behöver.

På grund av det stora antalet PFAS - med sina olika egenskaper, storlekar, PFAS-prekursorer och nedbrytningsprodukter - utgör analys av PFAS en stor utmaning.

Detektionsgränserna kan variera mellan olika labb och tolkningen av resultat kan vara utmanande. IVL har analyserat PFAS sedan 2008 och har god förståelse för hur analyssvaren ska tolkas. Vi erbjuder analyspaket med användbara resultat och definierade gränsvärden enligt de direktiv som gäller för olika industrier.

Vi har instrument för masspektrometri, så kallad LC-MS/MS. MS/MS-analysen kan även utföras med en kombination av lågupplösta massfilter och högupplöst masspektrometri, till exempel med orbitrap- eller time-of-flight-masspektrometrar (Q-Exactive orbitrap eller Q-TOF). Vi har också instrument för jonkromatografi (Combustion ion chromatography, CIC). Förbränningsinstrumentet är en Automatic Quick Furnace system från Mitsubishi AQF-2100 AQF-2100H. Jonkromatografinstrumentet är Thermo Scientific Dionex ICS-6000 Capillary HPIC System.

Våra PFAS-labb finns i både Göteborg och Stockholm.

Vi hjälper dig med:

  • Riktad analys (Target screening) av specifika PFAS – för att jämföra vad som är rimligt och acceptabelt mot gränsvärden
  • Bredspektrumanalys så som TOP (totalt oxiderbara prekursorer) – för identifiering av vilka PFAS ett prov innehåller samt eventuella prekursorer
  • TOF, TF, EOF – för att kontrollera om och vilken typ av fluor som finns i proven
  • PFAS-analyser i vatten, slam, jord, biota och olika producerade material
  • Rekommenderade analyspaket efter behov och matris
  • Rekommenderat provtagningsschema och provtagningspunkter