Spruces growing in window sill.

Resurseffektiva, giftfria, cirkulära flöden

En cirkulär ekonomi låter produkter och material leva så länge som möjligt. Matrester blir biogas. Avloppsvatten blir dricksvatten och gamla kläder åter nya.

Cirkulära flöden handlar inte bara om återvinning. Det handlar om att redan vid designstadiet planera för återvinning eller återbruk. Det handlar ofta om komplexa värdekedjor och om vilka ämnen som släpps under hela livscykeln, och hur mycket energi som krävs. Det handlar om oss själva som konsumenter.

IVL utvecklar och utvärderar resurseffektiva processer med minimerat spill och ger vägledning för smartare användning av material, vatten och energi. Vi arbetar bokstavligen med alla produkter, från golv till tak och tvärs genom hela samhället. Vi jobbar med byggnader och allt som finns i dem. Gruvavfall, energiströmmar och industriell symbios. För oss är cirkulärt är det enda raka.

Senaste nyheterna inom cirkulära flöden

Cirkulära flöden inom fler områden

Textilindustri med stickmaskiner i fabrik

Textil

Textil- och modeindustrin är en förorenande och klimatbelastande bransch där betydande miljö- och hälsorisker är påtagliga genom hela den textila värdekedjan.

Mikroplaster på strand

Plast

Vi arbetar med alla plastflöden - från produktion och design till användning, återbruk och återvinning. Vårt arbete bidrar dels till att minska plastens miljöpåverkan, dels till en hållbar plastanvändning.

Närbild av veteax på en åker

Livsmedel

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med hållbarhet längs hela livsmedelskedjan, i nära samverkan med bransch och offentlig verksamhet.

Tjänster vi erbjuder dig inom cirkularitet

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle. Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

Forskning inom cirkulära flöden

Från linjära processer till cirkulär ekonomi

Återbruk i byggsektorn och biogasens potential - hör våra experter berätta

Några av IVL:s experter inom cirkulära flöden

Ivl Sara Anderson

Sara Anderson

Cirkulär ekonomi,
biogas

Ivl medarbetare Annelise De Jong

Annelise De Jong

Beteendefrågor,
återvinning

Porträtt på en man

Erik Perzon

Textil,
plast

Liv fjellander

Liv Fjellander

Hållbar konsumtion,
delningsekonomi