IVL i Kina

IVL:s kontor i Beijing och Wuhan fokuserar på miljövetenskap, hållbar utveckling och forskning som utförs tillsammans med institut och myndigheter.

Koordinering för en hållbar omställning i Kina

Tillsammans med forskningsinstitut och organisationer genomför IVL i Kina forskning inom hållbar utveckling. Konsultprojekt inom livscykelanalys, EPD-rapporter, lågkoldioxidplanering och strategier för koldioxidneutralitet sker tillsammans med näringslivet.

Expertområden IVL i Kina

Klimat, livscykelanalys och EPD

 • Tredjepartsvalidering av EPD:er
 • Utveckling av LCA-relaterade standarder
 • Strategier för koldioxidhantering- och neutralitet
 • Utveckling av EPD-verktyg
 • Leverantörskedjehantering

Teknologi och plattform

 • Marknadsundersökning och marknadsstrategi
 • Teknologiöverföring
 • Stöd för projektimplementering
 • Anpassade forum, utställningar, teknologiutbyte med mera

Utbildning

 • Internationell utbildning om miljöteknik, hållbarhet, klimatförändringar
 • Onlineutbildning om miljöteknik, hållbarhet, klimatförändringar

Hållbarhetsforskning- och utveckling

 • Hållbarhetsforskning och innovation i olika områden
 • Samfinansierad forskning, forskningsbidrag, EU-forskning
 • Forskningsstationer, testbäddar och pilotanläggningar

Nyheter från IVL i Kina

Livsmedel

Ett jordbruk med en vit tunnel i bakgrunden och berg

Hållbart jordbruk genom utbildning

På grund av ineffektiva och oreglerade odlings- och distributionsystem är jordbruket i Kina inte särskilt välorganiserat. Projektet SAFE kommer att använda erfarenheter från Europa till ett utbildningssystem för återförsäljare och bönder. Projektet är en del av Switch-Asia-programmet, som stöttar asiatiska länder att bemöta globala utmaningar.

Förnybar energi

en vit container

Från avfall till biogas i Rugao

Tillsammans med Scania och Rugao kommun leder IVL ett projekt för att omvandla organiskt avfall till biogas i Rugao city. I reningsverket har automatiserad utrustning installerats för att testa olika avfallskällor och optimera biogasproduktion med hjälp av svensk teknologi. Lyckas piloten är planen att skala upp projektet till Scania-fabriken. .

Livscykelanalys

Personer i orange väst tittar på en metallring

Koldioxidneutralitet för lagerindustrin

I ett strategiskt partnerskap samarbetar SKF Kina och IVL kring lågkoldioxidinitiativ och nya innovativa metoder i lagerindustrin. Projekets fokus ligger på hållbara metoder i SKF Kinas värdekedja, där IVL utför livscykelanalyser och etablerar standarder för miljöcertifiering.

Kontakta oss

Gao Si

Si Gao

Huvudrepresentant IVL Kina

Porträtt Juanjuan Yao

Juanjuan Yao

Ansvarig affärsutveckling
och luft, LCA-expert

Porträtt Rui Wang

Rui Wang

Ansvarig fast avfall, expert LCA/koldioxidhantering

Porträtt Zhu Yanjing

Yanjing Zhu

Ansvarig vattenresurser,
LCA-expert