Tillverkning i industri

Industriell symbios

Optimera ekonomi, miljö och resurseffektivitet genom lokala samarbeten. IVL hjälper dig att ta fram och utvärdera olika lösningar för industriell symbios.

Industriell symbios är ett sätt att åstadkomma både ekonomiska och miljömässiga fördelar för företag som organiserar sig i nätverk för utbyte och samordning av till exempel materialströmmar och energi.

Vi hjälper dig att ta fram och utvärdera olika lösningar för industriell symbios med hjälp av vår breda portfölj av metoder och verktyg, som livscykelanalys och hållbarhetsbedömning. Vår kompetens inkluderar också drivkrafter och hinder för industriella samarbeten.

Kontakt: Karin Sanne, Michael Martin

Vi hjälper dig med:

  • Samarbeten kring materialflöden
  • Samarbeten kring energiflöden
  • Tekniska analyser som processintegration, slutna industriproduktionssystem och materialflödesanalyser
  • Utvärdering av hållbarhet och resurseffektivitet av lokalt samarbete