1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Hållbarhetsmärkning för möbler (Möbelfakta)
Tre vita stolar och en grön i rad

Hållbarhetsmärkning för möbler (Möbelfakta)

Välj bra möbler med hjälp av referens- och märkningssystemet Möbelfakta. Det är ett hjälpmedel för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler.

Möbelfakta är en hållbarhetsmärkning för möbler som ägs av IVL och Trä- och Möbelföretagen (TMF). I databasen hittar du möbler och möbelserier som klarar Möbelfaktas krav inom kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i.

Kraven går hand i hand med krav på möbler som ställs av Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI).

IVL är majoritetsägare och borgar för Möbelfaktas oberoende som typ 1 miljömärkningssystem. Idag har Möbelfakta närmare 60 aktiva företag med över 1000 möbler eller möbelserier. Möbelfakta startade som en kvalitetsmärkning redan 1972.

Läs mer om Möbelfakta Länk till annan webbplats.