Teströr i kemisk miljö

Biologiska tester

Biologiska testmetoder ger svar på den samlade giftverkan i ett prov. IVL erbjuder skräddarsydda testprogram och standardtester för vatten- och markmiljö.

Biologiska och ekotoxikologiska tester används bland annat vid tillståndsprövningar. Testerna kan ge svar på om det finns en påverkan eller risk för negativa effekter till följd av kemiska ämnen i mark, sediment eller i utsläpp till vattenrecipienter. Testerna tar hänsyn till exponering för de komplexa blandningar av olika kemiska ämnen som förekommer i miljön (kombinationseffekter). De ger också ett mått på föroreningars biotillgänglighet.

Biologiska tester används även vid rötningsförsök. BMP-tester används för att ta reda på metanpotentialen av olika organiskt material medan kontinuerliga rötningsförsök mera efterliknar verkliga produktionsförhållanden i tekniska anläggningar.

Analyserna görs i våra laboratorium. Många av våra mät- och analysmetoder är ackrediterade av Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. För övriga metoder arbetar vi utifrån motsvarande kvalitetsrutiner.

Vi hjälper dig med:

  • Tester inom vattenmiljöer och förorenade sediment
  • Tester inom förorenad mark
  • Tester inom hormonstörande ämnen (östrogena och androgena effekter)
  • Satsvisa och kontinuerliga rötningsförsök