Indien

IVL i Indien

IVL:s kontor i Mumbai arbetar med hållbarhetsprojekt inom vattenrening, infrastruktur och avfallshantering. Sedan 1970 har IVL i Indien arbetat med hållbarhetsprojekt tillsammans med offentliga och privata aktörer. IVL i Indien har en vision om ett hållbart samhälle och en bred miljöprofil. IVL:s breda verksamhet i kombination med ett multidisciplinärt arbetssätt gör att IVL kan erbjuda sina kunder helhetslösningar.

IVl i Indiens fokusområden

 • Vatten, hantering och rening av avloppsvatten
 • Föryngring av floder
 • Avfallshantering och energiutvinning ur avfall
 • Kontroll av luftföroreningar och övervakning av luftkvalitet
 • Sanering av mark
 • Hantering av deponier
 • Kapacitetsuppbyggande utbildning om ren produktion

IVL i Indiens erbjudande

 • Utarbetande av detaljerade projektrapporter.
 • Genomförande av förstudier och genomförbarhetsstudier
 • Konsulttjänster för projektledning (PMC)

Några av våra projekt

Bandra wastewater treatment plant in Mumbai, India

Två nya reningsverk åt Mumbai

IVL har lång erfarenhet av rening av avloppsvatten och har åtagit sig att arbeta med projekt som fokuserar på mål 6 för hållbar utveckling. IVL tillhandahåller konsulttjänster inom projektledning till Mumbai kommun för avloppsreningsverksprojekt. De pågående projekten i Bandra och Worli är två av de mest framstående projekten inom avloppsvattensektorn med en kapacitet på 360 respektive 500 miljoner liter per dag.

Tre manliga byggarbetare

Föryngring av Mithifloden

IVL:s flodföryngringsprojekt syftar till att återuppliva ett skadat flodekosystem och förbättra vattenkvaliteten genom strategiskt byggande av underjordiska avloppstunnlar. IVL tillhandahåller konsulttjänster inom projektledning i Mithi River Rejuvention-projektet för att minska föroreningarna i Mithi-floden och återställa den till sitt ursprungliga tillstånd.

Ansvarig IVL i Indien

Porträtt på Rupali Deshmukh

Rupali Deshmukh

Landansvarig IVL i Indien

rupali.deshmukh@ivl.se